Sök till oss

Förkunskaper

Många som söker och kommer in på Tonis har kunskaper i notation och musikteori - men långt ifrån alla. Viktigare är att du har en stark ambition att komponera musik och att du känner ett behov av att utveckla din egen musikaliska röst. Kanske har du en vision om en musik som du ännu saknar redskap för att realisera?

Man kan alltså söka till Gotlands tonsättarskola utan att kunna noter! Om du känner dig osäker på om dina förkunskaper är tillräckliga är du välkommen att kontakta oss innan du bestämmer dig för om du vill söka.

Vi strävar efter en dynamisk blandning av studerande avseende förkunskaper, musikaliska genrer, ålder, kön och nationalitet.

Ansökningen

Ansökningen består av tre arbetsprover i skriftlig eller klingande form, en skriftlig motivering till varför du vill gå utbildningen samt en kort beskrivning av din bakgrund inom området. Fyll i ansökningsformuläret (eller ladda ner ansökningsformuläret nedan) och lämna därefter dina arbetsprover. Vi kallar sedan ett urval av de sökande till antagningsprover på plats på skolan.

Till ansökningsformuläret

Aktuella datum

  • 15 april Sista ansökningsdatum.

  • 1 maj Senaste datum för komplettering av arbetsprover och passfoto.
  • Vi kallar sökande för antagningsprov. Antagningsintervjun för sökande till Komposition – Fri konst kan ligga vid annat tillfälle.
  • 1 juni Senaste datum för besked om antagning.

  • Mitten av augusti Höstterminen startar.

Ekonomi

Gotlands Tonsättarskola är studiemedelsberättigad. 
Avgiften för ett års studier beräknas bli ca 38 000:- (40 000:-, Fri Konst).
 Ansökan om merkostnadslån kan ställas till CSN för att täcka avgiften. Materialkostnader tillkommer.

Violinist från Falun Musikkonservatoriet och studerande från Tonis