Kort historik

Tons
Ramon Anthin och Peter van Tour skissade på kurser i komposition för musiklärare, kantorer och andra intresserade på Gotland. Dessa planer gick de sedan vidare med till Olof Gibson, kommunens kultursekreterare, som i sin tur ordnade ett möte med Folkuniversitetets rektor Barbro Möller.

Förberedelserna för den nya skolan började, Ramon och Peter skrev kursplaner. Ramon blev utbildningsledare och kontaktade prof. Sven-David Sandström som tackade ja till att bli konstnärlig ledare och lärare i komposition.

Hösten 1995 startade Gotlands Tonsättarskola. I december genomfördes den första elevkonserten kallad Musikalisk Vernissage. Landshövding Torsten Andersson invigningstalade.

Sven-David Sandström undervisade i komposition fram till 1999 då han blev professor i Bloomington, Indiana, USA.

Gotlands Tonsättarskola har sedan starten samarbetat med GotlandsMusiken och vi har ett långsiktigt samarbete med Musikkonservatoriet Falun. Våra elever har dessutom komponerat för en rad framstående ensembler och körer. 

Våra studeranden har kommit från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Italien, Bangladesh, USA, Brasilien och Chile.