Ljudvågor 2011

Sol Andersson och Hampus Norén var producenter för en fantastisk festival med 8 konserter plus en bonuskonsert på Crêperiet med Jesper Nielson och Joakim Jalhed. GotlandsMusiken, dir. Jan Risberg, Norrbotten NEO, Musikkonservatoriet Falun och nytt får i år: Södra Latins Kammarkör. Hans Nyman gjorde sin Fri Konst-redovisning. 

Ljudv
Sol Andersson, Mattias Svensson Sandell, Hampus Nor
GotlandsMusiken, Joakim Jalhed och Jan RIsberg
Norrbotten NEO
Ivan Renqvist Babinchak och Daniel Saur, NEO
Kajsa Magnarsson, Sol Andersson och Erik Peters
Film av Sol Andersson
Per Helders och Per M
Kajsa Magnarsson och Robert EK, NEO
Robert Wahlstr
Jesper Nielson och Joakim Jalhed
Elever fr